Срещи-консултации с психолог Искра Пулин

Целта на срещите е да се окаже психологическа подкрепа на деца със сколиоза и на техните родители. По време на срещите ще се дискутират въпроси, свързани с приемането на заболяването, ще се обсъждат методи за подходяща емоционална подкрепа на децата, ще се търсят адекватни модели на поведение и помощ от страна на близки, приятели, училище и други.

Тема 1: Моята първа среща със сколиозата

Срещата е предназначена за родители на деца със сколиоза, за да споделят своите преживявания, свързани със заболяването.

Въпроси за обсъждане: Как точно разбрахте за заболяването? Какво знаехте за сколиозата до преди това? Каква беше първата ви мисъл и въобще как се приема такава диагноза? Имаше ли самообвинения? Как поднесохте на децата информацията за това, което предстои? Коя беше най-голямата ви трудност в началото?

Scroll to Top