За нас

Какво представлява сколиозата?

Сколиозата е триизмерна деформация на гръбначния стълб, която настъпва най-често в детска възраст. Това е тихо заболяване, което засяга между 5-10% от населението на земята през целия живот.
Най-засегнати от заболяването са децата между 9-16 годишна възраст. В 80 % от случаите пацинетите са момичета. Сколиозата засяга пациента не само физически, но и емоционално и психически. За сколиоза се говори, когато изкривяването на гръбначния стълб е над 10 градуса. Това се установява чрез ретгенография и преглед при ортопед. Тъй като заболяването протича без определени симптоми редовните прегледи и ранната диагностика са от ключово значение при лечението на сколиоза. Консервативното лечение включва носене на коригиращ корсет минимум 20 часа на ден и ежедневна Шрот терапия (метода на Шрот е базиран на упражнения подход за консервативно лечение на сколиоза). Много от децата отказват да носят пластмасови корсети или отказват Шрот терапията, защото се чувстват различни или не са добре приети в средата в която живеят. Това влияе на тяхното лечение и психика и така състоянието им се влошава. Операцията от сколиоза е възможно най-тежката в детска възраст.

За нас

Фонадация „Живот със Сколиоза” е неправителствена организация учредена да помага на всички пряко или косвено засегнати от заболяването сколиоза.

Наша основна цел е да привлечем вниманието както на родители и деца така и на общността като цяло към този наболял проблем.

Наша основна мисия е ранно диагностициране на заболяването.

Днес в много малко населени места се провежда мониторинг за гръбначни изкривявания. Вярваме, че всеки родител, който е информиран за какви признаци да следи ще успее да „хване“ заболяването на време и ще предприеме съответните мерки.

Информираност с цел превенция.

Голям процент от подрастващите не спортуват, имат лоша стойка и застоял начин на живот. Всички тези фактори са предпоставка за увеличаване на броя на пациентите с диагноза „сколиоза“.

Вярваме, че с нашата инициатива ще помогнем на много родители да вземат решение и да оперират децата си на време. От своя страна децата ще са по-уверени в себе си, ще носят смело своите корсети и ще правят стриктно своите Шрот упражнения за да избегнат операция.

С подробно обяснение какво представлява заболяването и какви са първите признаци искаме да се обърнем към повече родители да наблюдават децата си и при констатиране на проблем, да им дадем съвет и да им покажем първите стъпки които трябва да предприемат.

Информираност е нашето оръжие срещу заболяването!

Scroll to Top