Искра Пулин

Искра Пулин е психолог със самостоятелна практика в Русе. С богат опит в консултирането на деца и тийнейджъри, консултиране на родители. Извършва консултиране при прояви на депресии, тревожност, посттравматични разстройства и стрес, паник атаки, бърнаут, суицидни кризи, зависимости, психология на стареенето. Работи и в областта на личностното усъвършенстване, кариерното ориентиране и превенцията. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации между деца-деца и родители-деца, семейно консултиране.

Омъжена, с две деца.

Образование:

Дипломиран психолог със специалност Психология във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“ с диплома №012956/1998 г. С професионална квалификация психолог.

Специализация: Училищна психология.

Изучавани дисциплини:

Квалификации:

Scroll to Top