Проект СколиХелп (ScoliHelp)

Проект СколиХелп (ScoliHelp) има за цел подобряване качеството на живот на болните от Сколиоза и подпомагането им да живеят по-пълноценно със заболяването, което ги съпътства през целия им живот

Нашият проект има за цел подобряване качеството на живот на болните от Сколиоза и подпомагането им да живеят по-пълноценно със заболяването, което ги съпътства през целия им живот.

Наша основна мисия е ранно диагностициране на заболяването. Информираност с цел превенция. Чрез проекта целим да привлечем вниманието на родители и деца, и общността като цяло към този наболял проблем.

Днес в много малко населени места се провежда мониторинг за гръбначни изкривявания. Вярваме, че всеки родител информиран за какви признаци да следи ще хване заболяването на време и ще предприеме съответните мерки.

В тази връзка, в рамките на проекта ще разработим информационни и обучителни материали, които ще са достъпни и ще бъдат публикувани онлайн.
Важен момент в борбата със сколиозата е психологическата подкрепа към деца и родители.
Затова, чрез провеждане на сеанси, водени от психолог, в няколко етапа – при диагностициране, при слагане на корсет, преди и след операция на деца, възрастни и техните семейства, те ще получат ценни съвети как да продължат да живеят пълноценно. Срещите ще са изцяло онлайн за да се обхване всеки един страдащ в цяла България. Срещите са за взаимопомощ родител към родител, дете към дете, водени от вещата ръка на специалист, който да помогне в преодоляването на трудните моменти.

Вярваме, че с нашата инициатива ще помогнем на много родители да вземат решение и да оперират децата си на време, а децата ще са по уверени и ще носят смело своите корсети и ще правят стриктно своите Шрот упражнения, за да избегнат операция.

С подробно обяснение какво представлява заболяването и какви са първите признаци искаме да сезираме повече родители да наблюдават децата си и при констатиране на проблем да покажем първите стъпки, по които да поемат. Информираност е нашето оръжие срещу заболяването.

Всеки пожелал и регистриран за код за достъп до безплатна психологическа помощ ще получи такъв за да може да присъства на срещите. Основен критерии да е страдащ или родител. С цел ранно диагностициране всички родители са наши бенефициенти чрез кампания за информираност.
Срещите ще се извършват изцяло онлайн, чрез удобството на социалните мрежи, където ще бъдат обявявани чрез нарочни събития, в които ще се регистрират участниците. Ще се използват затворени групи, за осигуряване на спокойствието на участниците.

Очакваните резултати от проекта са:

Scroll to Top