Сколиоза

Сколиозата е триизмерна деформация на гръбначния стълб, която настъпва често в детска възраст.

Това е тихо заболяване, което съпътства 5-10% от населението на земята през целия живот. Всяка година в България пациентите страдащи от сколиоза правят повече от 15 000 посещения при ортопед, приблизително 1 000 деца слагат коригиращи корсети и приблизително 300 деца се насочват за оперативно лечение. Най-засегнати са децата между 9-16 годишна възраст, като 80% от тях са момичета. Сколиозата засяга пациента не само физически, а емоционално и психически.

За сколиоза се говори, когато изкривяването на гръбначния стълб е над 10 градуса. Установява се чрез ретгенография и преглед при ортопед. Ранната диагностика е от ключово значение за лечението на сколиоза.
Консервативното лечение включва носене на коригиращ корсет минимум 20 часа на ден и ежедневна Шрот терапия (метода на Шрот е базиран на упражнения подход за консервативно лечение на сколиоза). Много от децата отказват да носят пластмасови корсети или отказват Шрот терапията, защото се чувстват различни или не са добре приети в средата в която живеят. Това влияе на тяхното лечение и психика и така състоянието им се влошава . Операцията от сколиоза е възможно най-тежката в детска възраст.

ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ ЗА НАЛИЧИ НА СКОЛИОЗА:

Ако забележите някой от горепосочените признаци, незабавно потърсете ортопед!

Статията е написана по проект „СколиХелп“ и се осъществява със съдействието на фондация „Обществен борд на TELUS International в България“
Facebook: https://www.facebook.com/TELUSbg/, (@TELUSbg)
Instagram: https://www.instagram.com/telusbulgaria/?hl=en (@telusbulgaria)
LinkedIn: https://www.linkedin.com/compa…/telus-international-bulgaria

Scroll to Top